cheminė gynyba

cheminė gynyba
cheminė gynyba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Metodai, planai ir veiksmai, apimantys nustatytas ir vykdomas apsaugos nuo cheminių smūgių priemones. atitikmenys: angl. chemical defence rus. противохимическая защита ryšiai: dar žiūrėkcheminė sauga

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cheminė gynyba — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Gynybos priemonių prieš cheminį puolimą nustatymo ir taikymo metodai, planai ir procedūros. atitikmenys: angl. chemical defence pranc. défense contre agents chimiques ryšiai: dar žiūrėk – nuodingoji medžiaga …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė operacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuodingųjų medžiagų naudojimas siekiant žudyti, sužeisti ar ilgesniam laikui padaryti neveiksnų žmogų ar gyvulį ir neleisti ar trukdyti naudotis rajonais, pastatais ar materialinėmis priemonėmis; arba gynyba… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė stebėsena — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuolatinis ar periodinis procesas užteršimui nuodingosiomis medžiagomis nustatyti. atitikmenys: angl. chemical monitoring pranc. veille chimique ryšiai: dar žiūrėk – cheminė žvalgyba …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė žvalgyba — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Veiksmai cheminio pavojaus pobūdžiui ir laipsniui nustatyti ir pavojingo rajono riboms žymėti. atitikmenys: angl. chemical survey pranc. reconnaissance chimique ryšiai: dar žiūrėk – cheminė stebėsena …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė situacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sąlygos rajone, susidariusios dėl tiesioginio ar liekamojo cheminio ginklo poveikio. atitikmenys: angl. chemical environment pranc. environnement chimique ryšiai: dar žiūrėk – nuodingoji medžiaga …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė mina — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mina su nuodingąja medžiaga, skirta žmonėms naikinti, žaloti arba padaryti neveiksniems ar objektams, įrangai ar vietovei užteršti. atitikmenys: angl. chemical mine pranc. mine chimique …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė, biologinė ir radiologinė operacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Terminas bendrai cheminei, biologinei ir radiologinei operacijai pavadinti. atitikmenys: angl. chemical, biological and radiological operation pranc. opération chimique, biologique et nucléaire …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • totalinė cheminė ataka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Cheminė operacija, kurios vykdymo laikas, siekiant reikiamo apsinuodijimo, neribojamas. atitikmenys: angl. total dosage attack pranc. attaque à dose totale …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • masinių neramumų malšinimo cheminė medžiaga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Medžiaga, laikinai sudirginanti ar sukelianti fizinį silpnumą, kuris praeina po keleto minučių pasitraukus iš jos poveikio vietos. Ilgalaikio sužalojimo rizika nedidelė ir gydymas retai kada reikalingas.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • chemical defence — cheminė gynyba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Metodai, planai ir veiksmai, apimantys nustatytas ir vykdomas apsaugos nuo cheminių smūgių priemones. atitikmenys: angl. chemical defence rus. противохимическая защита… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”